1965 — 2006

 

                  Laatste update: 01 mei 2006

Welkom op de homepagina van buurtvereniging ‘t Sprokkelend te Sambeek. 

‘t Sprokkelend;

· De buurtvereniging  voor alle leeftijden. Meedoen, een bijdrage leveren in de organisatie van activiteiten of alleen meekijken, alles is mogelijk.

· Leer de mensen in je naaste omgeving beter kennen of ontmoet elkaar eens op een andere manier.

· Gezamenlijk activiteiten ondernemen, soms actief, soms creatief.

· Als lid deelnemen aan diverse activiteiten o.a. :

                                  - Sinterklaas                                           -  Paas activiteit

                                  - Fietstocht                                             -  Schaatsen

                                  - Kegelen                                                 - Dauwtrappen                                     

                                  -  Knutselactiviteit                              - Sint Maartentocht                           

                                  -  Jaarlijks buurtfeest                         - Etc….

 

· Alle activiteiten worden ruimschoots van tevoren aangekondigd en zijn uiteraard vrij van deelname. Voor sommige activiteiten wordt een kleine bijdrage gevraagd.

· Contributie; deze bestaat uit een vast jaarlijks bedrag te voldoen per adres.

 

 

Voorzitter                             :                Nicolle Voorn

                                                                                                     

Penningmeester                :                Karin Custers                                                       

 

Leden                                       :                Astrid v d Straaten           Mieke Loeffen   

                

                                                                    Annemiek Mulder            Edwin Lichteveld

                                                                   

 

                                                                                          

  Website:

                 E. Lichteveld